چگونه می توان 'git add' قبل از Commit را برگرداند؟

من اشتباها فایل ها را به git با دستور زیر add کردم:

git add myfile.txt

هنوز دستور git commit رو اجرا نکردم، راهی هست که بتونم فایل رو برگردونم، نمی خوام این فایل commit بشه.

1
مسعود پرسیده شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

شما می تونید با استفاده از دستور:

Git reset <file>

قبل از commit این کار را انجام دهید. که فایل را از index حذف می کند.

1
دانیال
پاسخ داده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ