چطور می تونم نام یک Branch محلی را تغییر بدم؟

میخوام نام یک Branch محلی را تغغیر بدم.

1
مسعود پرسیده شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

اگر می خواهید نام یک branch را که branch جاری شما نیست، تغییر دهید از دستور زیر استفاده کنید:

git branch –m <oldname> <newname>

اگر می خواهید نام branch جاری را تغییر دهید می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

git branch -m <newname>

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ