چگونه می تونم commit آخر را در Git برگردونم؟

من فایل های اشتباه را commit کردم، اما هنوز commit را به سرور push نکردم. چطور می تونم commit ها را از مخزن خودم برگردونم؟

1
مسعود پرسیده شده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

به طور مثال این همان commit هست که می خواهید برگردونید.

git commit -m "Something terribly misguided"

با استفاده از دستور زیر:

git reset HEAD~

درخت کار شما بدون تغییر باقی می ماند و commit شما برگشت داده می شود و تغییرات اعمال شده در commit به صورت unstaged یاقی می ماندد. در صورتی که دستور git status را اجرا کنید تغییرات در لیست stage نشده برای commit نمایش داده می شود. شما دوباره باید تغییرات را برای کامیت، add کنید. اگر شما فقط بخواهید تغییرات بیشتری را به commit قبلی اضافه کنید یا پیام commit را تغییر دهید می توانید از دستور:

git reset –soft ~HEAD

استفاده کنید. این دستور مانند:

git reset –soft ~HEAD

با این تفاوت که تغییرات شما به صورت stage باقی خواهد ماند.

پس از این، شما می توانید فایل های خود را دوباره ویرایش کنید. و دوباره با استفاده از دستور git add آنهارا به محدوده stage منتقل کنید.

با استفاده از دستور:

git commit -c ORIG_HEAD

تغییرات را دوباره با پیام آخرین کامیت شما، کامیت می کند. گزینه reset، مقدار head قدیمی را به git/ORIG_HEAD. کپی می کند. دستور بالا ویرایشگر با پیام log را از آخرین کامیت باز می کند و به شما اجازه می دهد تا پیام را ویرایش کنید. اگر شما نیازی به پیام ندارید می توانید فقط از گزینه C- استفاده کنید. 

1
دانیال
پاسخ داده در ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ