چگونه می توان در php نوع درخواست را تشخیص داد؟

من می خواهم نوع درخواستی که به سمت برنامه میاد رو تشخیص بدم.

php
1
رضا پرسیده شده در ۱۹ آذر ۱۳۹۵
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
1 پاسخ

با استفاده از متغیر سراسری SERVER_$

$_SERVER['REQUEST_METHOD']

به طور مثال:

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
     // The request is using the POST method
}

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۲۰ آذر ۱۳۹۵
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ