دریافت پسوند فایل در php

چطور میتونم پسوند فایلی که از طریق فرم انتخاب شده را دریافت کنم؟

php
0
امید پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

می تونی در PHP با استفاده از تابع pathinfo، پسوند فایلی که با استفاده از فرم انتخاب کردی را به صورت زیر دریافت کنی:

$ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);

filename در واقع آدرس فایلی است که با استفاده از فرم آن را انتخاب کردی و می تونی از طریق متغیر سراسری FILE_$ دریافت کنی.

این راه سریع، کارآمد، قابل اعتماد و از توابع داخلی خود زبان می باشد، می توان اطلاعات دیگری را با تعیین ثابت های دیگر به عنوان پارامتر همچون:

  • PATHINFO_DIRNAME
  • PATHINFO_BASENAME

  بدست آورد.

1
دانیال
پاسخ داده در ۸ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ