دریافت آدرس کامل در php

من از کد زیر برای دریافت آدرس کامل استفاده می کنم:

$actual_link = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'];

مساله دیگری که هست اینه که در فایل .htaccess از چند ماسک استفاده کردم اما آدرسی که بر میگرده همیشه آدرس درست فایل. نیست.

php
1
رضا پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
1 پاسخ

من از تکه کد زیر استفاده می کنم و نتیجه درستی می گیرم:

$actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";

توجه داشته باشید که بین جفت کوتیشن قرار گرفته است و مقدار به صورت مستقیم در رشته قرار می گیرد.

1
دانیال
پاسخ داده در ۸ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ