چگونه می توان یک tooltip به تگ div اضافه کرد؟

من یک تگ div به صورت زیر دارم:

<html>
  <head></head>
  <body>
    <div>
      <label>Name</label>
      <input type="text"/>
    </div>
  </body>
</html>

می خوام با استفاده از جاوااسکریپت یا css در رویداد :hover یک tooltip به صورتی که ظاهر و محو شود ایجاد کنم.

1
امید پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

به طور معمول شما می تونی با کد زیر یک tooltip برای تگ div ایجاد کنی:

<div title="This is my tooltip"></div>

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۸ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ