غیرفعال کردن لینک از طریق css

من یک لینک در صفحه دارم که میخوام با گزینشگر کلاس غیرفعال باشه.

css
1
امید پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

می توانید با استفاده از تگ pointer-events آن را غیر فعال کنید.باید آن را در حالت none قرار دهید.. 

مانند مثال زیر:

<div class="Element">
  
   <a href="link"> Active link</a>

</div>
.Element a{
   text-decoration: none;
   pointer-events: none;
}

 

1
مهدی
پاسخ داده در ۵ دی ۱۳۹۴
0 سوال
7 پاسخ
2امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ