تفاوت بین public، private و protected در کلاس ها چیست؟

چه موقع و چرا باید از public، private و protected در کنار متغیرها و تابع ها در کلاس ها استفاده کنیم؟

php
1
امید پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

این سه کلمه کلیدی جهت مشخص کردن سطح دسترسی اجزای یک کلاس به کار می روند. هنگامی که یک کلاس به همراه اجزای درونی مانند: متغیرها و توابع ایجاد می شود می توان به سه حالت به آنها دسترسی داشت:

public: در این نوع از دسترسی، متغیر یا تابع در کلاس های دیگر و نمونه های ایجاد شده از کلاس قابل دسترسی است:

<?php

class smartphone
{
    public $name='Samsung - Note5';  // متغیر عمومی
}

?>

protected: در این نوع از دسترسی، متغیر یا تابع، در کلاسی که در آن تعریف شده و کلاس هایی که از این کلاس ارث برده اند قابل دسترس است:

<?php

class smartphone
{
    protected $name='Sony - Xperia Z5';  // متغیر محافظت شده
}

?>

private: در این نوع از دسترسی، متغیر یا تابع فقط در کلاسی که در آن تعریف شده است قابل دسترسی است:

<?php

class smartphone
{
    protected $name='HTC - One M9';  // متغیر خصوصی
}

?>

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۹ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ