چک کردن موجود بودن یک رکورد در Laravel

من تازه کار با فریممورک Laravel رو شروع کردم. چطور می توانم بررسی کنم که یک رکورد موجود است یا خیر؟

$user = User::where('email', '=', Input::get('email'));

چطور می می تونم بررسی کنم که user$ شامل رکورد هست یا نه؟

0
مسعود پرسیده شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

بستگی به این دارد که بخواهید بعد از اجرای گزارش با نمونه Model کار کنید یا اینکه فقط بخواهید موجود بودن را بررسی کنید:

اگر بخواهید با شی User در صورتی که موجود بود کار کنید:

$user = User::where('email', '=', Input::get('email'))->first();
if ($user === null) {
   // user doesn't exist
}

و در صورتی که فقط بخواهید موجود بودن را چک کنید:

if (User::where('email', '=', Input::get('email'))->count() > 0) {
   // user found
}

یا به صورت بهتر:

if (User::where('email', '=', Input::get('email'))->exists()) {
   // user found
}

این کار را انجام دهید.

0
دانیال
پاسخ داده در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ