لاراول 4: چطور می توان در Blade آدرس صفحه را دریافت کرد؟

من از لاراول نسخه 4 استفاده می کنم، چطور می توانم آدرس یک صفحه را دریافت کنم و در if@ استفاده کنم. می دونم که  می توانم با استفاده از کد PHP زیر این کار را انجام دهم:

<?php 
   echo URL::current(); 
?>

اما در blade چطور می توان این کار را انجام داد؟

0
مسعود پرسیده شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

شما می توانید از ()Requet::url برای بدست آوردن URL جاری استفاده کنید. به طور مثال:

@if(Request::url() === 'your url here')
    // code
@endif

همچنین لاراول متد is را برای مطابقت با الگو ارائه کرده است که می توانید به صورت زیر از آن استفاده کنید:

if (Request::is('admin/*'))
{
    // code
}

 

0
دانیال
پاسخ داده در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ