چطور می توان چندین شرط Where در Eloquent لاراول در نظر گرفت؟

من از Query Builder لاراول برای ایجاد گزارش استفاده می کنم و گزارشم دارای چندین شرط می باشد.

شرط ها را به صورت زیر اعمال کردم اما به نظرم راه جالبی نیست.

$results = User::where('this', '=', 1)
  ->where('that', '=', 1)
  ->where('this_too', '=', 1)
  ->where('that_too', '=', 1)
  ->where('this_as_well', '=', 1)
  ->where('that_as_well', '=', 1)
  ->where('this_one_too', '=', 1)
  ->where('that_one_too', '=', 1)
  ->where('this_one_as_well', '=', 1)
  ->where('that_one_as_well', '=', 1)
  ->get();

آیا راه بهتری برای اعمال شرط ها وجود دارد؟

0
مسعود پرسیده شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

در لاراول نسخه 5.3 می توانید شرط ها را به صورت آرایه در نظر بگیرید:

$query->where([
  ['column_1', '=', 'value_1'],
  ['column_2', '<>', 'value_2'],
  [COLUMN, OPERATOR, VALUE],
  ...
])

اگر بخواهید شرط های Where را And کنید می توانید به صورت زیر آن ها را گروه کنید:

$matchThese = ['field' => 'value', 'another_field' => 'another_value', ...];

// if you need another group of wheres as an alternative:
$orThose = ['yet_another_field' => 'yet_another_value', ...];

سپس:

$results = User::where($matchThese)->get();

// with another group
$results = User::where($matchThese)
  ->orWhere($orThose)
  ->get();

کد بالا Query زیر را ایجاد می کند:

SELECT * FROM users
 WHERE (field = value AND another_field = another_value AND ...)
 OR (yet_another_field = yet_another_value AND ...)

 

0
دانیال
پاسخ داده در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ