لاراول 5: نمایش HTML در Blade

من یک رشته به صورت زیر دارم که شامل تگ HTML می باشد:

$text = '<p><strong>Lorem</strong> ipsum dolor <img src="images/test.jpg"></p>'

و می خواهم با استفاده از Blade نمایش بدم:

{{$text}}

اما خود رشته را چاپ می کند و تگ های HTML را رندر نمی کند. چطور می توانم HTML را با Blade در لاراول 5 نمایش بدم؟

0
مسعود پرسیده شده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

شما می توانید به صورت زیر:

{!! $text !!}

HTML را نمایش دهید.

رشته ها در Blade به صورت خودکار escape می شوند.

0
دانیال
پاسخ داده در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ