ReactJSX: استفاده از Props بین کوتیشن

چطور می توان در JSX از یک مقدار props به عنوان مقدار attribute استفاده کرد؟

به عنوان مثال:

<img className="image" src="images/{this.props.image}" />

و خروجی HTML آن به صورت زیر است:

<img class="image" src="images/{this.props.image}">

 

0
مسعود پرسیده شده در ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
16 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

React ( یا JSX ) از درج متغیر در مقدار value پشتیبانی نمی کند به جای آن می توانید از هر عبارت جاوااسکریپت در بین دو آکولاد مانند نمونه کد زیر در مقدار attribute استفاده کنید:

<img className="image" src={"images/" + this.props.image} />

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ