رضا پرسیده شده در ۲ دی ۱۳۹۴
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
1 پاسخ

دو ویژگی display و visible در CSS باعث نمایش یا عدم نمایش یک عنصر در HTML می شود. حال برای بررسی اینکه این ویژیگی ها دارای چه مقداری هستند می توان از jQuery بصورت زیر استفاده کرد:

if ( $(element).css('display') == 'none' ){
    // element is hidden
}
if ( $(element).css('visibility') == 'hidden' ){
    // element is hidden
}

 

0
دانیال
پاسخ داده در ۱۰ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ