قرار دادن یک تگ div در div دیگر به صورتی که از جهت افقی در وسط باشد؟

چطور میتونم تگ div را به صورتی که از جهت افقی در وسط باشد را در تگ div ؟دیگری که دارای عرض % قرار دهم

0
امید پرسیده شده در ۲ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
2 پاسخ

به مثال زیر توجه کنید:

<div class="exm_1">
 <div class="exm_2">
 </div>
</div>
.exm_2
{
 margin:0 auto;
}

دستور margin برای ایجاد حاشیه در تگ به کار میرود. رقم 0 در این دستور حاشیه بالا و پایین تگ را برابر صفر قرار میدهد. auto حاشیه چپ و راست را برابر قرار میدهد و این عملکرد باعث میشود تگ شا در وسط div یا تگ دیگر قرار بگیرد.

0
مهدی
پاسخ داده در ۹ دی ۱۳۹۴
0 سوال
7 پاسخ
2امتیاز
<div id="outer" style="width: 100%"> 
 <div id="inner"></div>
</div>

با فرض کد بالا برای اینکه یک تگ در وسط تگ پدر خود قرار بگیرد می تونی از margin به صورت زیر استقاده کنی:

#inner {
  width: 50%;
  margin: 0 auto;
}

در اینجا من عرض عنصر را برابر با 50% در نظر گرفتم می تونی هر عرض دیگری برای تگ تنظیم کنی البته باید توجه داشت که عرض عنصر کوچکتر از عرض پدر خود تنظیم شود.

اگر IE+8 مد نظر هست میتونی از کد زیر استفاده کنی:

#inner {
  display: table;
  width:50%;
  margin: 0 auto;
}

 

0
دانیال
پاسخ داده در ۱۰ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ