چگونه می توان یک لیست نا مرتب (unordered list) بدون bullet ایجاد کرد؟

برای اینکه هیچ bullet یا نشانه ای خاصی در کنار آیتم ها نباشه ویژیگی خاصی هست؟

0
امید پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

شما می تونی در کد CSS این کارو با تنظیم list-style-type با مقدار none به صورت زیر برای تگ ul انجام بدی:

ul
{
    list-style-type: none;
}

 

1
دانیال
پاسخ داده در ۷ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ