تفاوت بین single cotation و double cotation در php چیست؟

معمولا هریک چه موقع و کجا استفاده می شوند؟

php
0
امید پرسیده شده در ۴ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ
  1. در رشته هایی که با جفت کوتیشن ایجاد شده اند می توان متغیر ها را جهت نمایش به صورت مستقیم در رشته قرار داد.
  2. در رشته های که با جفت کوتیشن ایجاد شده اند می توان از کاراکترهای ویژه همچون "n\" برای ایجاد خط جدید استفاده کرد.
  3. از لحاظ کارایی و سرعت تک کوتیشن از سرعت بیشتری نسبت به جفت کوتیشن برخوردار است. (لینک مقایسه)
1
دانیال
پاسخ داده در ۸ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ