redirect از طریق html

آیا ممکن از طریق html به صفحه دیگر منتقل شد؟

0
رضا پرسیده شده در ۲ دی ۱۳۹۴
19 سوال
0 پاسخ
8امتیاز
Share in:
2 پاسخ

عمل redirect بدون دخالت کاربر نهایی انجام می شود، بدین صورت، زمانی که کاربری وارد آدرس مشخصی شد، در کد برنامه کاربر را به صفحه ای دیگر منتقل کنیم.

در کد HTML می توان با استفاده از meta این کار را انجام داد:

<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://example.com/" />

 

0
دانیال
پاسخ داده در ۱۰ دی ۱۳۹۴
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز

 می توانید از طریق لینک آدرس دهی کنید و کاربر را به صفحه html دیگری منتقل کنید.

با استفاده از تگ زیر:

<a href="آدرس صفحه مورد نظر"></a>
<form action="index.php" method="post">
  
  <input type="text" class="sample">

</form>

 

-1
مهدی
پاسخ داده در ۹ دی ۱۳۹۴
0 سوال
7 پاسخ
2امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ