حذف یک عنصر از آرایه در PHP

یک راه آسان برای حذف عنصر از آرایه در PHP چیست؟

php
0
امید پرسیده شده در ۲ دی ۱۳۹۴
18 سوال
0 پاسخ
4امتیاز
Share in:
1 پاسخ

می تونی از تابع unset به صورت زیر استفاده کنی:

<?php
   $numbers = array(5, 6);
   unset($numbers[0]);
   var_dump($numbers);
?>

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

array(1) {
  [1]=>
  int(6)
}

تیجه به صورت زیر خواهد بود:

0
دانیال
پاسخ داده در 10 دی 1394
0 سوال
50 پاسخ
27امتیاز
پاسخ شماپاسخ شما با موفقیت ثبت شد.پاسخی وارد نشده است.

ارسال پاسخ